Reunió amb equip deganal Facultat de Lletres

Avui Jaume Lloveras s’ha reunit amb l’equip deganal de la Facultat de Lletres. Aquests són els aspectes que el candidat ha posat de manifest:

  1. Cal defensar els estudis d’aquest centre i impulsar-ne la visibilitat en tots els sentits
  2. Ha destacat la vàlua de la recerca i ha assumit la reivindicació de l’Irart
  3. Ha subratllat la reflexió que exigeix el relleu generacional del PDI
  4. Ha presentat el Pacte de Dedicació Acadèmica i la conveniència de valorar millor la tasca de coordinadors i tutors acadèmics
  5. Ha manifestat la necessitat d’estructurar millor al si de la UdL les pràctiques en empresa
Share

Reunió amb Estudiantat FCE

La trobada de l’equip Lloveras amb els representants de l’estudiantat de la Facultat de Ciències de l’Educació ha permès corroborar que les preocupacions són compartides i que l’estudiantat aporta idees per la millora del programa. Properament, hi haurà una nova trobada amb un major nombre d’estudiants d’aquesta Facultat.

Share

Reunió amb equip deganal FCE

En la reunió del dijous 24 de març amb l’equip deganal de la Facultat de Ciències de la Educació se’ns van plantejar els següents punts com a prioritaris per al centre:

  1. Necessitat d’un major reconeixement de la feina que fan els tutors dels “Practicums”, fins i tot en crèdits que s’assigna a aquesta tasca docent.
  2. Establiment de mesures per tal de potenciar la promoció del professorat de la Facultat, tan carregat de docència i d’alumnat.
  3. Necessitat de millorar la implementació dels estudis de Grau, sobretot quan els grups són molt nombrosos com és el cas dels estudis de la Facultat de Ciències de l’Educació.
  4. Necessitat de mesures per tal d’equilibrar la “càrrega” docent i el nombre d’estudiantat entre el professorat, àrees de coneixement i departaments.(ratios professorat/alumnat)

Totes aquestes inquietuts creiem que són molt raonables, la nostra candidatura és molt sensible a aquestes qüestions i de fet, en el nostre programa, es poden trobar diferents propostes d’accions concretes en aquesta línia.

Gràcies a l’equip deganal per les vostres aportacions!

Share