Reunió amb l’equip directiu de l’ETSEA

El dimarts dia 5 d’abril de 2011, a la direcció de l’ETSEA, el candidat Jaume Lloveras, acompanyat per Fernando López-Gatius, Josep M. Miret i Cristina Vega, membres del seu equip, va tenir una trobada amb l’equip de la direcció de l’ETSEA. Després d’una breu presentació de la candidatura per part del candidat, es va preguntar a l’equip de l’ETSEA sobre les seves inquietuds i prioritats.

En conjunt, la directora M. Rosa Teira i els membres assistents del seu equip Yolanda Soria, Josep M. Jové i Joan Segarra van exposar els següents punts:

  1. Existeix preocupació per la Política de professorat. La directora deixa palès que el 2010 el 59% de les publicacions SCI de la UdL es van fer des de l’ETSEA, posant de relleu la també important tasca recercadora del PDI de la UdL. El candidat respon que el Pacte de Dedicació que proposa en el seu programa electoral contempla aquesta diversitat de dedicacions del PDI.
  2. L’equip de direcció d’ETSEA demana als candidats que pensin en responsabilitzar del bon desenvolupament de les pràctiques obligatòries en empresa a una persona titulada superior per campus o per àmbit temàtic.
  3. Una altra preocupació del centre és el seguiment de les titulacions, el seu contingut i la satisfacció dels estudiants, sobre tot pel que fa als màsters professionalitzadors.
  4. Qüestionen que serveis interns de la UdL cobrin per la prestació de serveis i que en alguns casos el resultat no sigui tant professional com es podria esperar.
  5. Pel que fa al repartiment de recursos informàtics entre els centres i campus, l’equip de direcció manifesta que el canvi freqüent de criteris ha estat perjudicant l’ETSEA.
  6. Pel que fa al PAS, l’equip de direcció d’ETSEA està força satisfet del PAS del centre, però en general considera que cal reforçar la idea que el primer és el servei a la UdL, i que el gaudi dels drets laborals queda supeditat al servei.

El candidat reconeix la singularitat de l’ETSEA, pel que fa a algunes titulacions. També comenta el seu desig de promoure dos perfils de PDI, un d’ eminentment recercador i un de més dedicat a la docència, tal com assenyala l’esborrany del estatut del PDI.

Agraeix també a la directora i al seu equip el haver dedicat aquest temps al diàleg que, sens dubte, serveix per adquirir un major coneixement i presa de consciència de les qüestions que afecten i preocupen la direcció d’ETSEA.

Share