Reunió amb el departament de Didàctiques Específiques

Escrit el abril 8, 2011 
Arxivat com General

La reunió entre membres de l’equip i una representació del Departament de Didàctiques específiques va permetre conèixer en profunditat l’evolució que ha fet el Departament des d’un punt de vista organitzatiu i de dotació de professorat.

El Departament, com d’altres de la UdL, expresa la necessitat de tenir professors-investigadors (lectors i agregats) que puguin realitzar carrera acadèmica i investigadora potenciant les línies de treball encetades i els grups de recerca existents. També es posa de manifest la necessitat d’un major reconeixement de les tutories de pràctiques, la millora d’espais per impartir determinades matèries (sobretot les relacionades amb l’educació física però no només), millorar la visibilitat del treball docent i de recerca que es realitza des d’aquest Departament, el conjunt de la Facultat d’Educació i la UdL, entre altres.

Creiem que la trobada ha estat beneficiosa per tots els assistents ja que varen poder identificar necessitats, punts de millora i preocupacions particulars i generals. Els assistents que formen part de l’equip de Jaume Lloveras coincidiren en valorar la reunió com a molt positiva pel que suposa de coneixement en profunditat de l’evolució i situació actual d’aquest Departament que té línies de recerca d’alt impacte social i educatiu.

Share

ComentarisComments are closed.