Reunió amb el departament de Matemàtica

Escrit el abril 7, 2011 
Arxivat com General

El dijous dia 7 d’abril, el candidat Jaume Lloveras, juntament amb Cristina Vega i Josep M. Miret, membres del seu equip, es van reunir a la sala 2.01 de l’EPS amb membres del departament de Matemàtica. Després d’una breu presentació de la candidatura per part del candidat, es va preguntar sobre les inquietuds i prioritats del departament.

El assistents, Josep Conde, Assumpta Estrada, Maite Grau, Santi Martínez, Víctor Mateu, Francesc Sebé i Rosana Tomàs, van exposar els següents punts:

  1. Durant els darrers anys el departament ha fet un esforç per impartir una docència de qualitat de les assignatures assignades, oferint docència repetida o reduïda en aquelles assignatures de primer curs que costen de superar. Tot i així, amb la implantació dels nous graus s’han deixat de fer accions que ens semblaven molt positives per a l’aprenentatge de l’estudiantat. I en canvi, ens hem trobat amb una normativa molt estricta pel que fa a l’avaluació que creiem tampoc beneficia a l’estudiantat. En aquest sentit, el departament demana que es tingui més en compte la tasca docent que està fent el professorat, així com la seva manera d’organitzar-se.
  2. En el departament hi ha professorat de diverses àrees de coneixement. Una de les àrees, didàctica de la matemàtica, és més específica que les altres. Amb els graus ha augmentat la docència que aquesta àrea imparteix i no s’hi troba professorat acreditat. Caldria doncs que es portés a terme una política que permetés formar professorat en aquesta àrea per després poder-lo incorporar al departament.
  3. Al departament hi ha professorat que són coordinadors de titulació que creuen que s’haurien de definir millor les tasques d’aquest càrrec i que s’hauria de simplicar l’aplicatiu per a la planificació docent de les matèries.
  4. Un darrer punt que es comenta és que si bé es valora molt positivament la tasca de recerca dels investigadors contractats Ramón y Cajal, una vegada s’incorporen al departament també han de fer tasques docents i, per tant, poden fer disminuir indirectament la docència que tenen assignada els altres membres.

El candidat reconeix que cal simplificar certs procediments i que s’ha d’impulsar un pacte de dedicació acadèmica entre el professorat. Que caldrà fer accions estratègiques per tenir professorat de diferents àmbits. Així mateix, comenta que seria convenient incrementar el nombre de becaris postdoctorals i potenciar la captació d’investigadors Ramón y Cajal o similars.

Agraeix també al departament de Matemàtica per haver dedicat aquest temps al diàleg que, sens dubte, ha permés adquirir un major coneixement dels temes que l’afecten i preocupen.

Share

ComentarisComments are closed.