Reunió amb el departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

Escrit el abril 13, 2011 
Arxivat com General

El dimecres dia 13 d’abril, el candidat Jaume Lloveras, juntament amb Josep M. Miret, membre del seu equip, es van reunir a la sala de graus de l’EPS amb la direcció i representants del departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial (DIEI). Els assistents, Francesc Giné, Josep L. Lérida, Miquel Nogués, Marta Oliva, Concepció Roig, Montse Sendín i Francesc Solsona, van exposar els següents punts:

  1. El DIEI és el departament més gran de la UdL i, en canvi, no està representat en l’equip d’aquesta candidatura a rectorat. Des de la direcció es demana quina és la visió que el candidat té del DIEI i, en cas de prosperar la seva candidatura, què farà per conèixer i tenir en compte l’opinió dels membres del DIEI.
  2. El DIEI compta amb professorat lector que està fent una bona tasca docent i de recerca. Es creu que s’haurien de tirar endavant polítiques de professorat que garanteixin l’estabilització del professorat lector.
  3. En el màster d’Enginyeria Industrial que s’ha iniciat aquest curs, l’informe que ha elaborat ANECA sobre la seva verificació diu en un dels punts que hi falta professorat amb la titulació d’Enginyeria Industrial. Els representants del DIEI consideren que en els propers cursos s’hauria d’incorporar al DIEI professorat acreditat amb aquesta titulació per tal de garantir l’acreditació d’aquest màster d’Enginyeria Industrial.
  4. La plantilla que té el DIEI per impartir les diferents titulacions ha estat des dels seus inicis molt ajustada. De fet, quan es va implantar la planificació estratègica a l’EPS s’anomenava plantilla de mínims. Tenint en compte que el DPPA, amb tota la informació que actualment s’està entrant no detecta aquests desajustos, es demana que se simplifiqui al màxim. Es creu que pel que fa a recerca seria suficient tenir en compte els sexennis i les publicacions indexades.
  5. El DIEI té laboratoris amb equipament costós tant d’enginyeria industrial com d’enginyeria de l’edificació. Tot i així, ni en el pressupost assignat al DIEI, ni al de l’EPS, hi ha cap partida per al mateniment d’aquests equips. A més, tampoc es fa cap diferència pel fet que les assignatures que imparteix el DIEI siguin de caire experimental. Es comenta que seria bó tenir en compte el manteniment dels laboratoris en la distribució del pressupost als departaments.
  6. El departament té un professor ATP que coordina el practicum de les titulacions d’Enginyeria Industrial i d’Enginyeria de l’Edificació. Amb els nous graus, aquesta tasca s’haurà d’estendre a les pràctiques tutelades en empresa (PTE) dels estudiants del grau d’Enginyeria Informàtica. Des del departament es creu que s’hauria de trobar la figura adequada per fer les tasques de coordinació de les PTE.

El candidat comenta que el departament té un bon potencial de futur i que s’ha parlat amb membres del DIEI per incorporar-se, en cas de sortir escollit, com adjunts al seu equip. També creu que s’ha de simplificar el DPPA i que s’ha d’impulsar un pacte de dedicació acadèmica entre el professorat. Així mateix, comenta que el màster d’Enginyeria Industrial és de gran importància per a la UdL i que caldrà fer tot el que sigui necessari per assegurar la seva acreditació. Agraeix també al DIEI per haver dedicat aquest temps al diàleg que, sens dubte, ha permés adquirir un major coneixement dels temes que l’afecten i preocupen.

Share

ComentarisComments are closed.