Reunió amb l’equip deganal de Medicina

Escrit el abril 7, 2011 
Arxivat com General

El dijous dia 7 d’abril de 2011, a la Sala de Juntes del Deganat de Medicina, el candidat Jaume Lloveras, acompanyat per Fernando López-Gatius, Daniel Sanchis i Cristina Vega, membres del seu equip, va tenir una trobada amb l’equip de direcció de la Facultat de Medicina. Després d’una breu presentació de la candidatura per part del candidat, es va preguntar a l’equip de la Facultat sobre les seves inquietuds i propostes.

En conjunt, el Degà Joan Ribera i els membres assistents del seu equip Rosa Martí, Joan Prat, Montserrat Rué i Rosa Soler exposen els següents punts:

  1. Existeix preocupació per promoure l’eficàcia i motivació del personal d’administració i serveis (PAS) en general. Tot i ser la universitat catalana amb més membres del col·lectiu de PAS en relació al nombre de professors, a la Facultat de Medicina hi ha importants desajustos. El catàleg de llocs de treball del PAS ha quedat obsolet. Cal aconseguir un catàleg clar i transparent de promoció del PAS en funció dels mèrits per tal d’estimular el personal d’aquest col·lectiu que s’implica i treballa. A més a més, els cursos de formació de PAS haurien de tenir clara aplicació a la feina que realitzen o han de realitzar i, si convé, caldria promoure incentius econòmics per productivitat.
  2. Preocupació per les conseqüències per a la Facultat de Medicina de la retallada del pressupost a la Universitat proposada per la Generalitat. El Degà exposa que mentre hi ha centres que disposen de bosses econòmiques, la Facultat de Medicina ha hagut de fer front a despeses com ara la renovació i manteniment dels laboratoris de pràctiques i no existeixen fons econòmics als Departaments per fer front a les properes reduccions pressupostàries.
  3. Els procediments implementats per l’actual equip de govern per millorar certs aspectes de la gestió del centre poc eficaços, segons en Sr Joan Prat, com ara certs processos electrònics d’administració que caldria millorar, com el de la organització d’ R+D+i, on es demana major comunicació entre el rectorat i l’Oficina de Suport a la R+D+i.
  4. El Degà demana un sistema comptable que funcioni millor. Moltes hores dedicades pel Professorat Associat Clínic no estan correctament reflectides al DPPA. A més hi ha cada cop una pressió més forta assistencial per part dels Hospitals, de forma que hi ha risc de desmotivar els PA, que amb les dificultats que tot això comporta per la seva acreditació, generaran la pèrdua de membres d’aquest col·lectiu, que és essencial per la docència a la Facultat i les pràctiques als Hospitals. Durant els últims anys s’han perdut professors clínics mentre s’ha incrementat el nombre d’ensenyaments i d’oferta formativa. Essent actualment la taxa de professor a temps complet de 1 professor per cada 22 alumnes. Essent la pitjor de la UdL i de totes les Facultat de Medicina Espanyoles.
  5. El Degà també demana recolzament de l’equip rectoral en quant a la implementació i consolidació dels nous graus relacionats amb les Ciències de la Salut (tant en el referent a espais com a personal) com a via per a la estabilització de personal d’equips de recerca molt potents que d’altra manera es poden plantejar abandonar la UdL amb el risc de perdre visibilitat en aquest àmbit.
    Els estudis de Medicina i de Biomedicina estan tenint una demanda molt elevada, el què fa que el nivell de l’alumnat és molt elevat i cal cuidar-lo. Així mateix, la Facultat té adscrits grups de recerca molt potents que necessiten vies per poder incentivar l’estabilització d’aquests al Centre. Per aquest motiu, el Degà demana que es tingui això en compte a l’hora de determinar la distribució de responsabilitats dels nous graus, noves places i espais, així com una major interacció amb el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, que, segons el Degà, hauria de portar també el nom “Salut”.

El candidat reconeix la singularitat de la Facultat de Medicina en el que es refereix a la complexitat de gestió d’alumnes, professorat associat, espais, pràctiques al Centre i pràctiques als Hospitals i proposa un diàleg exhaustiu entre l’equip de Rectorat i la Facultat de Medicina, per tal de millorar els anteriors i altres aspectes. També comenta el seu desig de promoure dos perfils de PDI, un eminentment dedicat a la recerca i un dedicat majoritàriament a la realització i avançament en docència, en funció de capacitats demostrades, la qual cosa està inclosa al Pacte de Dedicació de la nostra candidatura.

Agraeix també al Degà i al seu equip el haver-nos dedicat aquest temps de diàleg que, sens dubte, serveix per adquirir un major coneixement i presa de consciència de les qüestions que afecten i preocupen a la Facultat de Medicina.

Share

ComentarisComments are closed.