Reunió amb l’estudiantat de les Facultats d’Infermeria i Medicina

Escrit el abril 7, 2011 
Arxivat com General

La trobada amb l’estudiantat de la Facultat d’Infermeria i de la Facultat de Medicina va resultar profitosa per a identificar qüestions que preocupen i prioritats que caldrà establir. D’aquesta forma, en síntesi es posà de manifest la necessitat de dur a terme un seguiment acurat de la implementació dels graus per tal de revisar els sistemes d’avaluació d’aquests graus de forma que l’esforç individual de l’estudiant es pugui identificar millor.

Caldrà també crear i potenciar l’oferta formativa destinada als coordinadors de matèries de grau, incrementar el contacte acadèmic entre aquests últims i la resta de docents, així com també efectuar una aproximació respecte al Consell de l’Estudiantat i a la seva tasca.

Serà igualment imprescindible millorar els llocs de pràctiques i la ràtio tutors/tutoritzats en els pràcticums, adequar els horaris de pràctiques perquè sigui més fàcil compaginar-les amb les matèries de contingut teòric; tenir cura que les matrícules del proper any augmentin per sota del percentatge màxim que permet el Ministerio, incrementar les activitats socials i culturals adreçades a l’estudiantat de la UdL, entre altres qüestions.

Cal dir que l’equip valora molt positivament el grau d’implicació dels assistents a la reunió respecte a la UdL així com l’aportació d’idees que són tingudes en compte i que en una gran part, encara que mencionades de forma més general, estan presents al programa.

Share

ComentarisComments are closed.