Reunió amb comitè d’empresa (PAS-L)

Escrit el març 29, 2011 
Arxivat com General

En la reunió del dia 29 de març amb el comitè d’empresa (PAS-L), el comitè ha plantejat les seves principals preocupacions i inquietuds.
Per la qual cosa s’ha parlat de:

 1. Personal eventual.
  El comitè creu que s’hauria d’eliminar els càrrecs de lliure designació que no siguin estrictament necessaris pel bon funcionament de la Universitat.
  Així mateix transmet la creença que hi ha personal suficientment qualificat dins de la mateixa estructura de la UdL (tant PDI com PAS) per ocupar els diferents càrrecs de lliure designació.
 2. Actualització de les fitxes dels llocs de treball. Competències, capacitats, pla de formació.
  El comitè exposa que és necessària una revisió dels llocs de treball per incloure i per dotar d’una valoració equitativa  a un sistema que reculli el conjunt de coneixements, actituds i habilitats a desenvolupar en cada lloc de treball.
  El candidat a rector creu que les fitxes de funcions s’haurien d’actualitzar regularment cada 4-6 anys per adaptar-les als canvis. També esta disposat a estudiar tots els temes, en particular, el pla de formació com a eina de millora de promoció del personal i de les seves capacitats.
 3. Carrera professional.
  El comitè exposa que s’hauria de disposar d’una carrera professional transparent, lineal, progressiva i motivadora, amb una progressió horitzontal i una vertical vinculada al desenvolupament professional.
 4. Jornada laboral (horari de treball).
  El comitè creu que seria bo disposar d’un horari de treball intensiu de matí, el qual permetria donar millor servei, tant als usuaris interns com externs.
 5. Possibles retallades.
  El comitè pregunta quina serà la política que es planteja la candidatura per afrontar retallades pressupostàries de les quals s’estan parlant els darrers dies.
  Pel que fa a les retallades, creu que cal incentivar l’estalvi fins on sigui possible en algunes partides, però que les nómines de personal de reforç, professorat associat, etc. seràn les darreres accions a prendre.
  Tan bon punt la situació econòmica millori, serà necessari un increment de la inversió en formació i en fons social, com a mínim el que indica la legislació vigent. Així com la revisió del complement de lloc de treball d’alguns llocs de treball.

Resta obert a parlar d’altres temes.

Share

ComentarisComments are closed.