Reunió amb Consell Estudiantat UdL

Escrit el març 23, 2011 
Arxivat com General i etiquetat

La candidatura de Jaume Lloveras s’ha reunit amb el Consell de l’Estudiantat de la UdL. Hi ha hagut molta sintonia en la detecció de les qüestions que cal millorar i potenciar. A més, les idees aportades pels membres del Consell han estat molt enriquidores per a millorar el programa.

Els temes tractats i d’interès compartits entre el Consell de l’Estudiantat de la UdL i l’equip de Jaume Lloveras han estat els següents:

  1. Manteniment de la representació actual de l’estudiantat al Consell de Govern, així com a les comissions delegades i no delegades del mateix.
  2. Potenciació de la implicació/participació del conjunt de l’estudiantat de la UdL en els diferents Consells i òrgans de govern.
  3. Revisió, seguiment i aplicació de les normatives de la Universitat, en especial d’aquelles que afecten directament a l’estudiantat com és el cas de la normativa reguladora de l’avaluació i qualificació de l’estudiantat de la UdL per als estudis de grau, màster i doctorat, amb l’objectiu de millorar-ne la seva implementació.
  4. Revisió i detecció de les necessitats socials i participació activa en l’actualització de la nova normativa sancionadora de l’estudiantat.
  5. Potenciació de l’organització d’activitats des dels Consells de l’estudiantat dels diferents centres de la UdL i millora del finançament aportat tant des dels centres com des del pressupost general de la UdL.
  6. Possibilitat de recuperar l’avaluació de setembre segons les especificitats de les titulacions dels diferents centres.
  7. Potenciació dels convenis amb universitats espanyoles i estrangeres, sobretot en aquells àmbits en què hi ha més interès per part del nostre alumnat (especial menció a les institucions de parla anglesa).
  8. Anàlisi dels usos de les sales d’estudi així com de les biblioteques de la UdL i millora de les prestacions per a la seva utilització.
  9. Potenciació del Vicerectorat d’Estudiantat i Inserció professional amb els objectius d’atorgar importància a la informació proporcionada a l’alumnat i les famílies que escullen la UdL, de fer un seguiment de l’estudiantat, d’afavorir la futura inserció laboral i potenciar l’associació d’antics alumnes i amics de la UdL.

L’equip Lloveras fa una excel·lent valoració de la implicació de l’estudiantat en la Universitat i de la seva aportació d’idees al programa. Durant la trobada, els representants del Consell de l’Estudiantat de la UdL van manifestar-se a favor de prioritzar les qüestions anteriors i van fer palesa la necessitat de contribuir a millorar la Universitat. Considerem un encert el fet que en l’estructura organitzativa proposada el Vicerectorat d’Estudiantat i Inserció Professional tingui dedicació exclusiva a les temàtiques que els preocupen i sigui també un canal de comunicació directa amb la resta de l’equip. Com els anteriors punts posen de manifest, a l’estudiantat el preocupen, com també a nosaltres, la millora de normatives i el manteniment de la representació que actualment tenen (qüestió que ens sembla clau ja que creiem que la seva aportació és vital per a la Universitat; de fet, la volem potenciar com també l’organització d’activitats organitzades pels diferents Consells de l’Estudiantat). També coincidim a mostrar-nos partidaris de la millora dels usos dels espais de la UdL (que cal optimitzar i adequar a les seves necessitats), de la potenciació de la internacionalització (qüestió que és un eix transversal a totes les nostres línies de treball, tant a les adreçades a l’estudiantat com també al PAS i al PDI), així com la necessitat de repensar la possibilitat de tornar a l’avaluació de setembre en estudis i centres que ho considerin necessari.

L’equip valora la trobada com a molt enriquidora i ara mateix estem duent a terme contactes amb els diferents Consells de l’Estudiantat per tal de seguir en aquesta línia de treball i detectar les demandes específiques de les diferents facultats i escoles.

Share

ComentarisComments are closed.