Reunió amb equip deganal FCE

Escrit el març 24, 2011 
Arxivat com General

En la reunió del dijous 24 de març amb l’equip deganal de la Facultat de Ciències de la Educació se’ns van plantejar els següents punts com a prioritaris per al centre:

  1. Necessitat d’un major reconeixement de la feina que fan els tutors dels “Practicums”, fins i tot en crèdits que s’assigna a aquesta tasca docent.
  2. Establiment de mesures per tal de potenciar la promoció del professorat de la Facultat, tan carregat de docència i d’alumnat.
  3. Necessitat de millorar la implementació dels estudis de Grau, sobretot quan els grups són molt nombrosos com és el cas dels estudis de la Facultat de Ciències de l’Educació.
  4. Necessitat de mesures per tal d’equilibrar la “càrrega” docent i el nombre d’estudiantat entre el professorat, àrees de coneixement i departaments.(ratios professorat/alumnat)

Totes aquestes inquietuts creiem que són molt raonables, la nostra candidatura és molt sensible a aquestes qüestions i de fet, en el nostre programa, es poden trobar diferents propostes d’accions concretes en aquesta línia.

Gràcies a l’equip deganal per les vostres aportacions!

Share

ComentarisComments are closed.