Reunió amb representants PDI Funcionari i Laboral

Escrit el març 31, 2011 
Arxivat com General

En la reunió del dia 31 de març de 2011 amb els representants del PDI laboral i del PDI funcionari se’ns van plantejar les seves principals inquietuds i reivindicacions i se’ns va preguntar la nostra opinió.

El candidat va començar fent una breu exposició d’alguns aspectes del seu programa, a més de la seva trajectòria a la Comissió de Personal Docent i Investigador de la UdL, entre els quals va destacar: la internacionalització, el dret de tot el professorat acreditat a estabilitzar-se i promocionar-se, el dret de tots els contractats Ramon y Cajal o similars a accedir en un termini raonable a la contractació, i la necessitat d’una política d’anys sabàtics.

Els representats van posar de manifest les qüestions següents, les quals es van discutir amb els representants de l’equip del candidat.

  1. Els representats de la Junta de Personal Acadèmic han d’estar presents en les reunions de presa de decisions sobre el col·lectiu. Posen de manifest la necessitat de buscar el consens en les qüestions que els afecten, tal com està previst en el Estatuto Básico del Empleado Público. És per això que proposen que es constitueixi una mesa de diàleg.
  2. Necessitat de modificar la manera de contabilitzar la recerca en el DPPA i tenir en compte els criteris del Ministerio per l’obtenció de sexennis
  3. El PDI funcionari accedeix als sexennis i a les acreditacions amb més facilitat que el PDI–L ja que l’ANECA té uns criteris diferents als de l’AQU. Des de la universitat (juntament també amb altres universitats) caldria fer pressió en els òrgans corresponents de la Generalitat per tal d’evitar greuges.
  4. Establir com a promoció el pas entre PDI laboral i PDI funcionari. Això implica que els PDI laborals acreditats puguin passar a PDI funcionaris en condicions similars a les d’una promoció.
  5. Descongelació de les promocions de PDI laboral a PDI funcionari, bloquejades en els darrers consells de govern.
  6. Necessitat de transparència en els criteris de pressa de decisions.
  7. Necessitat d’una política real d’anys sabàtics.

El candidat i el seu equip veuen bé una homogeneïtzació de criteris entre els dos col·lectius, amb efectes al Pacte de Dedicació Acadèmica. Estan disposats a revisar la política d’anys sabàtics, a més de mantenir les idees inicials del seu programa en el qual es contemplen vàries de les qüestions exposades.

A més, estan oberts a que els representats del PDI, tant funcionari com laboral, participin en les reunions de pressa de decisions que afectin al col·lectiu.

Agraeix als representants l’oportunitat d’haver pogut mantenir aquesta reunió que ens permet tenir un coneixement més profund de qüestions que afecten al PDI.

Share

ComentarisComments are closed.