Decàleg

LA UNIVERSITAT QUE VOLEM IMPULSAR

La universitat pública té com a missió principal formar persones competents des d’un punt vista cultural, professional i científic per a contribuir al desenvolupament del seu entorn proper i de la societat en general.

L’acompliment d’aquest propòsit es fonamenta en quatre eixos principals: la docència, la recerca, la gestió i el compromís amb la societat i amb la defensa dels drets humans.

Però la universitat que volem només serà possible si tenim en compte i posem en valor totes les persones i els col·lectius que hi treballen o estudien, els quals amb
la seva tasca i des de la seva responsabilitat possibiliten la realització de la seva missió institucional.

La candidatura encapçalada per Jaume Lloveras es basa en aquestes premisses. Comptant amb la col·laboració de tota la comunitat universitària ens marquem com a prioritàries les següents línies d’actuació:

  1. Potenciarem la qualitat de la recerca i de la docència en tant que instruments per a la generació i transmissió de coneixement.
  2. Vetllarem per un òptim desplegament dels graus i postgraus que identifiquin la UdL dins del mapa de titulacions de Catalunya.
  3. Impulsarem la internacionalització de la UdL en tots els seus àmbits.
  4. Facilitarem l’accés i la participació de l’estudiantat dins del sistema universitari.
  5. Fomentarem l’ocupabilitat i impulsarem la formació continua dels nostres titulats.
  6. Afavorirem l’estabilització i la promoció tant del PDI com del PAS, laboral i funcionari, a través de mèrits reconeguts.
  7. Adequarem l’estructura organitzativa de la UdL als seus objectius per tal d’afavorir una gestió eficient.
  8. Impulsarem la transferència de coneixement i els lligams entre la Universitat i el seu entorn socio-econòmic.
  9. Reforçarem el compromís solidari de la UdL envers els pobles empobrits i els col·lectius més vulnerables del nostre entorn immediat.
  10. Aplicarem polítiques d’igualtat i sostenibilitat.

En Jaume Lloveras i les persones que l’acompanyem en la seva candidatura volem una universitat pública, de prestigi per la seva recerca, la seva docència i la seva gestió, alhora que oberta, accessible, solidària i respectuosa amb el medi ambient.

Lleida, 9 de març de 2011

Share