El candidat


Jaume Lloveras Vilamanyà

Departament de Producció vegetal i Ciència forestal
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

Jaume

És enginyer agrònom per la Universitat Politècnica de València (1975) i doctor en Agronomia per la Iowa State University (EEUU) (1984) institució en la que prèviament havia cursat un màster en Agronomia (1978). Ha estat beneficiari de beques finançades per diferents entitats com ara, INIA-BIRF (Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias-Banco Mundial) (1976-79), Beca FULBRIGHT/Banco de Bilbao (1983-84), Ministerio de Educación y Cultura (1998-99), que li han permès estudiar en universitats i centres de recerca estrangers.

Inicia la seva activitat docent l’any 1986 com a professor associat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida (UPC) i n’és catedràtic d’Universitat des del 1990. Ha estat o és responsable d’assignatures d’Agronomia, Producció de Farratges i de Sistemes de Producció i Protecció Vegetals. Durant aquest temps ha dirigit o està dirigint o codirigint 10 tesis doctorals i 95 projectes final de carrera o treballs pràctics tutorats.

La seva activitat investigadora pertany a l’àmbit de l’Agronomia i s’inicia a La Corunya (1976-86), on se centra en les rotacions de conreus i la producció de farratges. Prossegueix després a Reus (1986-89) treballant en l’avellaner, garrofer i olivera i a Lleida (1989-present) estudiant principalment la producció d’alfals i panís, a més d’aspectes relacionats amb altres conreus com el blat, cànem, cigró, pèsol, fave, lli, sorgo i veça. Ha estat responsable de 13 projectes amb fons públics i de 17 contractes amb empreses.

En l’actualitat és el representant espanyol a la Societat Europea d’Agronomia (ESA) i va ser Chairman (president) de l’European Conference on Higher Agricultural Education (ECHAE) (2008-2010), agrupació d’universitats europees per a millorar la qualitat dels ensenyaments agraris.

En l’àmbit de la gestió, ha estat director del centre Mas Bové-IRTA a Reus, (1986-89), cap d’Àrea al centre UdL-IRTA de Lleida (1989-98), director del departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la UdL (2001-04), sotsdirector de Relacions Exteriors de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida (2004-2007) i director d’aquest mateix centre (2007-2010).

Per a més informació aneu a la pàgina

Share