Programa

Programa electoral
Candidatura a rector de la UdL
de Jaume Lloveras

 1. Presentació

 2. Diagnosi inicial

 3. Programa:

  1. Qualitat de la recerca i la docència

  2. Desplegament de graus i postgraus

  3. Internacionalització de la UdL

  4. Accés i participació de l’estudiantat

  5. Ocupabilitat i formació contínua

  6. Estabilització i promoció de PDI i PAS

  7. Estructura organitzativa i gestió

  8. Transferència de coneixement i entorn socioeconòmic

  9. Compromís solidari de la UdL

  10. Polítiques d’igualtat i sostenibilitat

 4. Altres aspectes importants:

  1. Els serveis de la UdL

  2. Interacció entre els diferents Centres


   Com es va exposar a la carta i a l’acte de presentació de la nostra candidatura, aquestes són les línies i accions bàsiques del nostre programa. Conscients de possibles mancances, les deixem obertes a la consideració de tota la comunitat universitària per tal de millorar-les i aconseguir un consens més ampli.

Programa disponible en PDF per la seva lectura sense connexió aquí.

Programa en PDF a:

programa

Share