Els serveis de la UdL

Volem fer esment especial dels serveis universitaris com a elements bàsics i fonamentals per al bon funcionament de la nostra universitat. Aquesta condició i el fet que sovint tota la comunitat universitària en faci ús i en gaudeixi els converteixen en imprescindibles a l’hora d’oferir una formació completa que integri les vessants acadèmica, cultural i humana. Són doncs mereixedors d’una atenció especial i en conseqüència caldrà potenciar la seva visibilitat i utilització.

Amb la complicitat i ajut dels tècnics i de les tècniques que gestionen cadascun dels serveis, n’analitzarem el funcionament actual i plantejarem accions de futur per a la seva potenciació.

Tornar al programa.

Share