Ocupabilitat i formació contínua

Fomentarem l’ocupabilitat i impulsarem la formació contínua dels nostres titulats

L’estudiantat ha de sortir ben format per a accedir al mercat de treball ja que una bona inserció prestigia la Universitat. Per aquest motiu, més enllà de la seva formació inicial de grau i postgrau, es considera necessari donar eines a l’estudiantat de la Universitat de Lleida per a una òptima preparació, accés i adaptació contínua al món laboral.

Accions

  1. Potenciarem la borsa de treball i dissenyarem accions per establir contactes i afavorir la relació amb institucions i empreses.
  2. Incrementarem l’oferta de formació gratuïta adreçada a tot l’alumnat per a facilitar l’accés al mercat de treball: elaboració de CV, preparació d’entrevistes de treball, expressar-se en públic, emprenedoria, ocupabilitat en el camp de la recerca, etc.
  3. Realitzarem un seguiment de l’ocupabilitat dels graduats i postgraduats de la UdL de forma que les dades obtingudes ajudin a dissenyar nous programes formatius, així com a fomentar polítiques de suport i d’ inserció laboral.
  4. Reforçarem la funció formativa al llarg de la vida (lifelong learning) com a part de la missió social de la universitat.

Tornar al programa.

Share