Transferència de coneixement i entorn socioeconòmic

Impulsarem la transferència de coneixement i els lligams entre la Universitat i el seu entorn socioeconòmic

La universitat es deu a la societat i a l’entorn socioeconòmic que la sustenta com una font de generació de coneixement útil per a augmentar el progrés i el benestar de la població en general. De vegades però, la seva tasca i les seves potencialitats no són prou conegudes. Cal doncs, endegar accions que augmentin la visibilitat de la seva labor docent, investigadora i de transferència.

Accions

  1. Enfortirem els vincles de la Universitat de Lleida amb la societat, explicitant el compromís i la participació de la UdL, fent especial incidència en les instàncies municipals i territorials on s’adopten decisions d’àmplia repercussió i abast social.
  2. Reforçarem els vincles amb les institucions socials i empreses de l’entorn (Cambra de comerç, ajuntaments, consells comarcals, etc.) fent difusió de la recerca, de la docència i d’altres activitats de la UdL perquè la coneguin i valorin.
  3. Impulsarem l’activitat de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la UdL per tal de conservar lligams amb el nostre estudiantat i contribuir a la projecció exterior de la universitat.

Tornar al programa.

Share