Sobre retallades de pressupost

Benvolgudes amigues, benvolguts amics,

Davant les mesures de retallada anunciades per la Generalitat i atès que desconeixem encara la quantia exacte que afectarà la UdL, vull manifestar a tota la comunitat universitària, en nom meu i de tot l’equip que encapçalo, que la nostra acció de govern, si és el cas, tindrà com a prioritat mantenir la partida pressupostària que afecta el personal (capítol I del pressupost).

Creiem que encara som una universitat menysvalorada en ternes de finançament i entenem que si volem una docència i una recerca de qualitat, una administració eficient i eficaç, una UdL amb futur, només ho podem aconseguir preservant al màxim aquesta partida pressupostària.

També reiterem la voluntat de mantenir les propostes anunciades al nostre programa, especialment les adreçades a l’estudiantat i aquelles que tinguin com a objectiu contribuir a la projecció acadèmica i científica de la nostra universitat.

Això no obstant, és clar que haurem de comptar amb tot el vostre suport per a fer front als reptes que es puguin derivar de les decisions adoptades pel Govern.

Salutacions cordials,

Jaume Lloveras

Share